NÅR ER DU FOR GAMMEL TIL Å LÆRE,
NÅR SLUTTER DU Å SKAPE BILDER I HODET?

KIRKENS BYMISJON ORGANISERER SKRIVEKURS FOR ELDRE. KURSENE DRIVES AV PROFESJONELLE FORFATTERE. DENNE FILMEN FØLGER KURSET PÅ BEKKELAGSHJEMMET.


OM FILMEN

Hva skjer når to forfattere leder skrivekurs for eldre ? Hvilke tekster blir til i dette møtet?

I denne dokumentaren møter vi en gruppe mennesker mellom 72 og 100 år som hver uke deltar på skrivekurs. Kursene holdes av profejsonelle forfattere.

Hvordan oppleves det å være med, hva skrives og skapes når forfattere trer inn i rommet og de eldre får komme til orde ?

Intensjonen har vært å skildre menneskene som deltar på kurset og rommet som teksten skapes i.


HVA SKJER NÅR TO FORFATTERE
TRER INN I ROMMET OG
DE ELDRE FÅR KOMME TIL ORDE?


RULLETEKST

Medvirkende
Eva Mortensen, f. 1920
Kirsti Sandvik, f. 1946
Eva Svendsen, f. 1929
Anne Lise Hasselgren, f. 1938
Eli Karlsen, f. 1943
Margit Emilie Moe, f. 1933
Thora Frogner, f. 1918
Gudrun Hagen, f. 1922
Arne Iversen, f.1931
Inger Hauge, f. 1915
Elise Augusta Redse, f. 1917

Hanne Ramsdal
Linda Gabrielsen
Benedikte Guttormsen Slørdal 

Regi og foto
Ellen Ugelstad

Ekstra foto
Cecilie Semec

Klipp
Robert Stengård

Produsent
Andrea Berentsen Ottmar
Frokost Film

Lyd
Ellen Ugelstad og Fanny Wadman

Grade / online:
SEMENT OG BETONG v. Christian Berg-Nielsen

Lyddesign / lydmiks:
LYDHODENE v.
Håkon Lammetun

Idè og prosjektsted:
Kirkens Bymisjon, Bekkelagshjemmet

Takk til:
Bekkelagshjemmet ved Benedikte Guttormsen Slørdal, Linda Gabrielsen, Hanne Ramsdal, Gudmund Fosse, Jonathan Bevan, Tord Gustavsen, Bonanza Post Production v. Gudmundur Gunnarson, Cecilie Semec.

Finansiert av
Helse- og omsorgsdepartementet