HVA SKJER NÅR ELDRE OG DEMENTE
FÅR KOMME TIL ORDE?


BAKGRUNN

I flere år har Kirkens Bymisjon arrangert skrivekurs  for eldre i regi av fem forfattere. Forfatterne som har vært involvert er Linda Gabrielsen, Hanne Ramsdal, Heidi Marie Kriznik, Kjersti Bronken Senderud og Øyvind Ellenes.

Skrivekursene holdes ti ganger per semester,  på ni ulike eldrehjem og avsluttes med litterær café.

Kirkens Bymisjon er opptatt av å tilby kulturaktiviteter til eldre og har hatt stor suksess med skrivekursene. Denne filmen skildrer verdien av dette arbeidet, her representert ved Bekkelagshjemmet.

Filmen har som hensikt å være en del av spredningsarbeidet for å stimulere og inspirere andre til å arrangere lignende kurs rundt om i landet.

Margit leser "Halling"

Margit leser "Halling"


DET ER JEG SOM HAR SKREVET DET

Kirkens Bymisjon skal også gi ut boken"Det er jeg som har skrevet det". Boken presenterer et uvalg av tekstene som har blitt til gjennom flere år vedulike eldrehjem.

I boken ivaretaes tekstene i sin helhet og rommer langt flere tekster enn filmen. I en egen essaydel beskrives og utdypes hvordan kursene blir gjennomført og forfatternes refleksjoner rundt arbeidet de gjør.

Hovedmålet med både boken og filmen er å motivere andre i eldreomsorgen til å satse på dette arbeidet.

Både film og bok er initiert av Kirkens Bymisjon og finansiert av Helse- og omsorgs-departementet.

OG HER ER BOKA.........

OG HER ER BOKA.........