VISNING AV JEG SKRIVER

Med filmen JEG SKRIVER er hensikten å inspirere til at lignende tiltak blir satt i gang. På Voksenåsen kultur & konferansehotell ble filmen vist til alle virksomhetslederne, avdelingsledere, kultur- og frivillighetsledere og staben til Aldring & kultur. Det ble det god stemning av.