AKTIV OMSORG

Kultur som berører, beveger og begeistrer.
Filmen JEG SKRIVER ble vist under Landskonferanse i Aktiv omsorg i desember, arrangert av Høgskolen i Telemark. Sykepleiere, omsorgsarbeidere, terapeuter, kulturarbeidere, ledere fra hele helse- og omsorgsfeltet var til stede. Elise (98) startet på skrivekurs for et par år siden